Το «υγεία και πρόληψη» είναι ιατρείο ενδοκρινολογικό- διαβητολογικό, νεφρολογικό και ιατρείο ολιστικής ιατρικής με ομοιοπαθητική, βελονισμό και κρανιοιερή θεραπεία. Η θεραπευτική προσέγγιση του εκάστοτε ασθενούς γίνεται ανάλογα με το πρόβλημα υγείας που έχει και σύμφωνα με την προσωπική του επιλογή. Υπάρχει επίσης η δυνατότητα συνδυασμού ή παράλληλων θεραπειών.

ΥΓΕΙΑ είναι ελευθερία, δημιουργικότητα, επικοινωνία. Ελευθερία τόσο στο ψυχοδιανοητικό όσο και στο σωματικό επίπεδο. Ελευθερία από αρνητικά συναισθήματα και σκέψεις που οδηγούν σε επιζήμιες καταστάσεις για μας και το περιβάλλον μας. Ελευθερία από συμπτώματα στο σωματικό επίπεδο που περιορίζουν την ευεξία, την δημιουργία και την εξέλιξη.


βελονισμόςΟ υγιής άνθρωπος χαρακτηρίζεται από μια ισορροπία στο ψυχοδιανοητικό και στο σωματικό επίπεδο που είναι το κλειδί για επικοινωνία, δημιουργία και εξέλιξη. Όλοι γεννιόμαστε με ένα «νοσηρό διαβατήριο» που σχετίζεται με την κληρονομικότητα και τις περιβαλλοντικές- γεωγραφικές συνθήκες που θα μεγαλώσουμε. Πολλές ασθένειες που είναι γραμμένες σ’ αυτό το «νοσηρό διαβατήριο» μπορούν να αποφευχθούν με την λεγόμενη ΠΡΟΛΗΨΗ.

Η ΠΡΟΛΗΨΗ γενικότερα εξασφαλίζεται με έναν υγιή, φυσικό τρόπο διαβίωσης και ενισχύεται με τις θεραπείες ολιστικής ιατρικής που δίνουν μ’ ένα φυσικό τρόπο το έναυσμα στον οργανισμό να δραστηριοποιήσει την έμφυτη σοφία που διαθέτει για να θεραπευτεί.

Στο «υγεία και πρόληψη» η αποκατάσταση της υγείας του ασθενούς επιτυγχάνεται με τις γνώσεις και την επιστήμη τόσο της κλασσικής όσο και της ολιστικής ιατρικής. Επιπλέον με την ολιστική ιατρική (ομοιοπαθητική, βελονισμό και κρανιοιερή θεραπεία) δίνεται δυνατότητα ΠΡΟΛΗΨΗΣ διαφόρων νοσηρών καταστάσεων.